Grups de membres

  • Logotip del grup A la platja de Camus 40
    fa 1 any, 1 mes actiu

    A la platja de Camus és una novel.la a quatre veus sobre l’amor i la veritat a partir de la història de Daniel, un algerí valencià. Els personatges opten per l’alegria de viure i el dret a estimar sense mesur […]

    Grup públic