Grups de membres

  • Logotip del grup Dissabte, jazz 16
    fa 3 setmanes, 3 dies actiu

    Els protagonistes de ”Dissabte, jazz” Roser i Enric, viuen una segona oportunitat en la vida. Han quedat a la nit per anar a un concert de jazz. Durant el dia fan les activitats quotidianes d’un dissabte, el que e […]

    Grup públic