El projecte

La Fundació Full naix l’any 2013 com a resultat de la decisió d’un ampli nombre d’entitats estretament vinculades al món del llibre i la lectura al nostre país per dotar-se d’un espai d’acció i de reflexió al voltant del llibre i la lectura que poguera arribar a tenir incidència en les polítiques públiques de foment de la lectura.

Des d’un primer moment ens plantejàrem que la Fundació FULL havia de tenir una doble dimensió. D’una banda,
un espai d’acció realitzant d’activitats necessàries de foment del llibre i la lectura i per altra part un espai de pensament sobre la realitat de la lectura i el llibre al País Valencià. Aquest doble vessant intentava donar resposta a la realitat d’un país històricament mancat d’una veritable política cultural amb visió de reconstrucció nacional.

És interessant recordar que la primera acció significativa de la Fundació FULL va ser ajudar a crear les condicions i l’espai per al disseny del Primer Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura.

D’aleshores ençà Fundació FULL s’ha convertit en un important espai de disseny i posada en pràctica d’accions de foment lector. A hores d’ara són una vintena de projectes els que du a terme la Fundació, alguns tan rellevants com poden ser les Places del Llibre o el programa de Ciutats lectores.

Pensem que ha arribat el moment de que comencem a elaborar reflexió sobre allò que fem nosaltres i el que fan altres i, el que és més important, sobre el que podem fer entre tots per avançar en el projecte de tenir una societat més lectora i, conseqüentment, més crítica i més lliure. I és en aquest marc on té sentit la proposta de posar en marxa la revista que ací plantegem.

Quina revista volem?

Una revista que parle de lectura i defense l’ecosistema del llibre. En aquest sentit ens plantegem una revista que:

 • Aborde aspectes claus de foment lector partint de la realitat de la lectura a casa nostra.
 • Puga tenir influència en els polítiques de foment de la lectura i del llibre al País Valencià.
 • Preste una especial atenció a la lectura i al llibre en la nostra llengua.
 • Pose en valor la lectura per la seua capacitat de transformació social.
 • Una revista que ajude a construir pensament a partir de les pràctiques.
 • En el foment de la lectura no partim de zero. A tot arreu es fan moltes coses i molt bones que ajuden a millorar la competència lectora de les persones. En aquest sentit volem que la revista siga un espai on es posen en valor eixes pràctiques innovadores que es realitzen des d’àmbits molt diversos.
 • Una revista que aporte models per a canviar i millorar les pràctiques.
 • En el camp de les iniciatives socials moltes vegades actuem amb una important dosi d’intuïció.
 • Fem moltes coses però sovint allò que fem no està ni suficientment contrastat ni, el que és quasi més important, avaluat. Necessitem sistematitzar les accions i per això és important dotar-nos de models de bones pràctiques que ens faciliten la tasca de dissenyar les nostres. Saber el que altres fan ens ajuda a saber el que podem fer nosaltres.

A qui va dirigida la revista?

Amb independència de que puga arribar a ser d’interès per a un públic general, pensem que el destinatari objectiu d’aquesta revista són aquelles persones vinculades professionalment amb el món del llibre i la lectura amb capacitat d’influir per tal de tindre una societat més lectora. En aquest sentit, els destinataris objectius de la revista serien:

 • Docents
 • Bibliotecaris
 • Regidors /polítics amb competències vinculades a la cultura/lectura
 • Gestors culturals (executors de polítiques)
 • Prescriptors
 • Llibrers
 • Editors
 • Creadors

Característiques dels temes monogràfics

 • Puguen implicar a gent molt diversa. Transversalitat. La lectura no és un tema exclusiu dels agents del llibre sinó que ha d’implicar a totes i a tots.
 • Aporten propostes que puguen ser dutes a la pràctica o que ajuden a modificar les existents. Volem destacar aquells processos col·lectius que partint del que fan i després d’un procés d’anàlisi i reflexió arriben a millorar la racionalitat i la justícia de les seues pràctiques i de les situacions en que s’hi donen aquestes. Elements per a la investigació en l’acció.
 • Aborden la transformació i el progrés social mitjançant la lectura.
  Connecten amb aspectes rellevants sobre la lectura al País Valencià. Criteri d’oportunitat.

Consell de redacció

Hem constituït un consell de redacció ampli i divers perquè volem tenir una visió polièdrica dels reptes que se’ns plantegen i de les estratègies per a millorar la competència lectora en la nostra societat.

 • Consol Aguilar
 • Xavi Aliaga
 • Josep Ballester
 • Aitana Carrasco
 • Verònica Cantó
 • Encarna Cuenca
 • Anna Esteve
 • Josep Antoni Fluixà
 • M. Àngels Francés
 • Jaume Fullana
 • Joan Carles Girbés
 • Dolors Pedrós
 • Joan Portell
 • Ana Valdés

Coordinació

 • Jesús Figuerola
 • Manu Garrido
 • Manel JM Romero
 • Alícia Sellés
 • Teresa Val