AVÍS LEGAL

DADES DE L’EMPRESA
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura li informa que es troba inscrita en el Registre Mercantil de València, i les seues dades identificatives són les següents:

Denominació Social: FULL Fundació pel Llibre i la Lectura
C.I.F: G-98558349
Domicili Social: Gran Vía Ramón y Cajal, 1, 3. CP: 46007. València
Telèfon: 96 394 50 03
Correu electrònic a l’efecte de comunicació: admin@fundaciofull.com
Nom de domini: fulldelectura.com

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.fulldelectura.com, (d’ara endavant, LA WEB), de què és titular FULL.

Les presents Condicions Generals d’Ús que es detallen en aquest avís legal regulen l’accés i la utilització de fulldelectura.com, així com de tots els continguts que en els mateixos es mostren o es posen a la disposició dels usuaris.

Abans d’utilitzar el lloc web fulldelectura.com, haurà de llegir atentament aquestes Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat.

1. FULL

Per a aconseguir un bon funcionament, FULL Fundació pel Llibre i la Lectura et recomana que controles les teues dades personals. FULL t’ajuda a compartir informació en les xarxes socials però és l’usuari qui decideix què inclou en el seu perfil, com la informació de contacte, dades personals, fotos, interessos i grups als quals s’uneix. A més, l’usuari controla amb quins usuaris desitja compartir informació mitjançant la configuració del seu compte.

2. Acceptació de les Condicions Generals d’Ús

S’entén per usuari la persona que accedeixi, navega, utilitza o participaen els serveis d’aquest lloc web, que accepta les Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat, on es recullen i detallen el tractament de les dades personals subministrades pels usuaris i l’exercici dels drets d’aquests sobre aquestes dades.

L’usuari garanteix que és major de 14 anys i serà enterament responsable d’aquesta declaració i de l’accés i correcte ús del lloc web amb subjecció a aquestes Condicions Generals d’Ús i a la legalitat vigent, així com als principis de bona fe, a la moral i a l’ordre públic, i amb el compromís d’observar diligentment qualsevol instrucció addicional que, en relació amb aquest ús i accés, pogués ser-li impartida per www.fulldelectura.com.

Amb la utilització d’aquest lloc web, l’usuari accepta les Condicions Generals d’Ús.

Fundació FULL es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d’Ús, publicant aquest canvi de la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions o a través de qualsevol mena de comunicació amb l’usuari.

3. Accés i ús del portal

L’accés a http://www.fulldelectura.com per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. Això sense perjudici que per a la utilització d’http://www. www.fulldelectura.com siga necessari el registre per part de l’usuari si ho creu necessari. Aquest registre suposa l’aportació de dades de caràcter personal i intrasferible, per al tractament d’aquests, així com la seua recollida i, en el seu cas, la cessió o l’accés, modificació, oposició o cancel·lació de les dades per part de l’usuari, serà aplicable el que es disposa en la Política de Privacitat recollida en www.fulldelectura.com.

L’usuari que ha de realitzar el registre serà el responsable d’aportar informació veraç i lícita. En el registre l’usuari haurà de seleccionar una contrasenya d’accés i ha de comprometre’s a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya, així com a la seua adequada custòdia. En cas d’oblit el lloc web permet restablir la mateixa a través de l’enviament d’un correu electrònic al correu amb el qual l’usuari es va donar d’alta en el lloc web.

L’usuari haurà de notificar a aquest lloc web qualsevol incompliment de les normes de seguretat o qualsevol ús no autoritzat del seu compte del qual tingui coneixement perquè l’usuari accepta ser l’únic responsable (enfront de Fundació pel llibre i la lectura i enfront de tercers) de tota l’activitat que tingui lloc amb el seu compte de Fundació pel llibre i la lectura (admin@fundaciofull.com).

4. Participació dels usuaris i continguts

L’usuari es compromet a usar els continguts d’aquest lloc web i, en concret, de Fundació pel Llibre i la Lectura de manera correcta i lícita de conformitat a la Llei, els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Fundació pel Llibre i la Lectura no és responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels fòrums, les xarxes sociales de www.fulldelectura.com , comentaris en les informacions o en altres eines de participació. Són els usuaris els únics responsables de les opinions, comentaris, aportacions, continguts multimèdia (fotos, vídeos) que realitzen en aquests web.

L’usuari garanteix la tinença de drets i s’obliga a utilitzar els continguts de Fundació pel Llibre i la Lectura amb finalitats o efectes lícits, a no utilitzar aquests serveis per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, per a realitzar a activitats publicitàries o d’explotació comercial, per a mantenir valoracions en to amenaçador o no cordial o per a danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web i els seus continguts o impedir la normal utilització o gaudi dels mateixos per part dels usuaris.

Fundació pel Llibre i la Lectura es reserva el dret de retirar tots aquells continguts –informacions, comentaris, imatges, esdeveniments, grups o vídeos que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resulten adequats per a la seua publicació.

Per tant, es podrà procedir a l’eliminació dels continguts que incorren en els casos esmentats, així com aquells que dificulten el funcionament del lloc web, continguts o enllaços propagandístics, spam i comentaris repetits, sense necessitat de comunicar-l’hi prèviament a l’usuari.

Fundació pel llibre i la lectura no és un lloc per a publicar contingut registrat per tercers, i farà el raonablement possible per a vigilar la legalitat de quants continguts, imatges, opinions i altra informació es comuniquen a través del seu lloc web. No obstant això, no sent possible el control absolut d’aquells, els usuaris seran els únics responsables de les dades que visualitzen en el seu perfil, de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniquen, allotgen, transmeten, posen a disposició o exhibixen a través de www.fulldelectura.com.

5. Menors d’edat

Es prohibeix l’ús dels serveis del seu lloc web a menors de 14 anys. A més, Fundació pel llibre i la lectura aconsella que els menors d’edat que se situen per sobre de 14 anys (de 14 a 18 anys) consulten amb els seus pares abans de proporcionar qualsevol dada de caràcter personal, i informa que, en cap cas, es recaptaran dades relatives a altres membres de la seva família sense el consentiment dels titulars d’aquests.

Es recomana als menors de 14 anys que no intenten registrar-se en http://www.fulldelectura.com i que no aporten cap informació sobre ells mateixos. En el cas que es tinga constància que s’ha registrat qualsevol informació d’un menor de 14 anys sense l’autorització dels seus pares, aquesta informació s’esborrarà el més ràpid possible. El correu per a contactar amb Fundació pel Llibre i la Lectura és: admin@fundaciofull.com.

L’usuari podrà ser requerit per Fundació pel Llibre i la Lectura, en qualsevol moment, perquè autentique la seua edat mitjançant l’aportació de la fotocòpia del seu DNI o document equivalent. La falta de subministrament d’aquesta informació per part de l’usuari en el termini que li sigui indicat donarà dret a Fundació pel Llibre i la Lectura a suspendre o cancel·lar el perfil de l’usuari.

És molt important que els menors d’edat llegeixen i comprenguen correctament aquestes Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat d’http://www.llibresvalencians.com

6. Ús de cookies

fulldelectura.com utilitza cookies per a poder conèixer les preferències dels usuaris i poder optimitzar la presentació dels continguts. Les cookies són fragments d’informació que s’emmagatzemen temporalment en el disc dur d’un usuari d’un lloc web a través del seu navegador.

La informació continguda en les cookies facilita la navegació i fa possible que l’usuari visite una pàgina web idòniament. Les cookies ajuden a identificar les seccions més visitades i faciliten l’adaptació dels continguts a les necessitat dels usuaris. Les cookies resulten molt útils per a saber si s’ha produït una comunicació prèvia entre el seu ordinador i el nostre lloc web. S’identifica únicament la cookie en el seu ordinador. Les dades personals només es guarden en forma de cookie si l’usuari ho permet (per exemple, per a simplificar l’accés a un lloc protegit en Internet, de tal forma que l’usuari no haja d’introduir el seu ANEU d’usuari i la seua contrasenya cada vegada que entra).

El nostre lloc, www.fulldelectura.com, es pot visitar sense cookies, però per a navegar en la nostra xarxa social és necessari tenir habilitades les cookies. La majoria dels navegadors accepten cookies de manera automàtica. L’usuari pot evitar l’emmagatzematge de cookies en el seu disc dur mitjançant l’elecció en la seua configuració del navegador del comandament “No acceptar cookies”. Les cookies emmagatzemades es poden esborrar en qualsevol moment. El fet de no acceptar cookies podrà suposar una limitació de les funcions del nostre lloc web.

7. Propietat intel·lectual

Fundació pel Llibre i la Lectura no és titular de cap dret de propietat sobre tercers els continguts publicats pels usuaris en, entenent per contingut el text, els arxius, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, etc. o sobre qualsevol altra mena de material. Després de la publicació dels continguts, els titulars de drets sobre els mateixos continuaran disposant de qualssevol drets que els corresponguen.

Fundació pel llibre i la lectura no obté llicència ni dret de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge dels continguts aportats pels usuaris en els seus perfils o de tercers; són aquests els que garanteixen que posseeixen llicència o autorització d’ús sobre els mateixos i es responsabilitzen de les conseqüències que puguin sorgir de la seua utilització en la nostra web.

Els usuaris no podran copiar, modificar, traduir, publicar, emetre, transmetre, distribuir, mostrar ni vendre els continguts que no li pertanyen o sobre els quals no tinga drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge o qualsevol altre dret.

En cas que un usuari infringeixca drets de propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge o qualsevol altre dret de tercers, serà advertit per Fundació pel Llibre i la Lectura en el moment en el qual aquesta tinga coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts afectats per tal infracció.

En el supòsit descrit en el punt anterior, l’usuari mantindrà indemne a Fundació pel Llibre i la Lectura enfront de qualsevol reclamació de tercer sobre drets de propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge i/o qualsevol altre dret sobre els continguts publicats per aquell.

Si qualsevol persona o entitat considera que els seus continguts han estat copiats i publicats en www.fulldelectura.com d’una manera que constitueix una violació dels seus drets de propietat intel·lectual, industrial i/o drets a l’honor, a la intimitat o a la imatge o qualsevol altre dret, podrà comunicar-lo a l’administrador, per qualsevol de les vies de contacte que figuren en Fundació pel llibre i la lectura (admin@fundaciofull.com).

Si qualsevol persona considera que els continguts publicats vulneren els seus drets, haurà de posar-se en contacte amb Fundació pel Llibre i la Lectura (per exemple, difusió de la seua imatge, sense el seu previ consentiment) i sol·licitar la retirada d’aquests.

Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única fi de conducta al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seua impressió sobre paper per a ús privat. Queda, en qualsevol cas, prohibit modificar, copiar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en http://www.fulldelectura.com per a propòsits públics o comercials. L’incompliment de l’anterior facultarà a Fundació pel Llibre i la Lectura per a interposar les accions legals pertinents.

Queden igualment prohibides a títol informatiu:

La presentació d’una pàgina d’aquest lloc web en una finestra que no pertanya a Fundació pel Llibre i la Lectura, mitjançant la tècnica denominada “framing” tret que es compte amb l’exprés acord de Fundació pel Llibre i la Lectura.

La inserció d’una imatge difosa en el website en una pàgina no pertanyent a http://www.fulldelectura.com, mitjançant la tècnica denominada “in line linking” si això no compta amb l’expressa autorització de Fundació pel llibre i la lectura. L’extracció d’elements del lloc web causant un perjudici qualsevol en relació a la Protecció Jurídica de les Bases de dades.

El disseny de portal, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquest, pertanyen a Fundació pel Llibre i la Lectura i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

8. Enllaços

La presència d’enllaços en http://www.fulldelectura.com té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests, i encara que es tracta de garantir que aquests llocs web de tercers compleixen els estàndards adequats, no podem garantir el compliment de la normativa en aquests. Fundació pel Llibre i la Lectura es reserva el dret a eliminar qualsevol enllaç o programa d’enllaç en qualsevol moment.

9. Limitació de responsabilitat

Fundació pel Llibre i la Lectura declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament de www.fulldelectura.com i evitarà per tots els mitjans l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

No obstant això, a causa de les especialitats d’Internet, Fundació pel Llibre i la Lectura no es fa responsable de:

-la falta de continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis d’http://www.fulldelectura.com
-la presència d’errors en aquests continguts, o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts oferts per si mateixa o per tercers.
-la presència de virus i/o altres components nocius en http://www.fulldelectura.com o en el servidor que el subministra.
-la vulnerabilitat de les mesures de seguretat adoptades.
-la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del lloc web.
-els danys o perjudicis ocassionats, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringixca les condicions, normes i instruccions que en el lloc web s’estableixen o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat d’http://www.fulldelectura.com
L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de l’ús per la seua part del lloc web i dels serveis, conscient d’això, accepta voluntàriament tal responsabilitat.

10. Legislació aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València.